77 procent av internetanvändarna i Europa använder sökmotor

Enligt en undersökning från JupiterResearch så har användandet av sökmotorer ökat under de senaste två åren. 77 procent av internetanvändarna i Europa sa att de sökte minst en gång i månaden under 2007, upp från 63 procent under 2005. Av de undersökta länderna har Sverige den minsta ökningen. 2005 låg redan Sverige på en hög nivå och det har inte tillkommit så många nya användare de senaste åren. Sedan 2004 har andelen bland svenska internetanvändare legat runt 80 procent.

search use in europe by country

Och i de andra Europeiska länderna börjar vi också se en mognad av andelen som använder sök. Men frekvensen i användningen ökar och kommer förmodligen fortsätta att växa. Under 2007 var det drygt hälften (56 procent) av internetanvändarna i Europa som sökte dagligen.

Search frequency europe

Leave a Reply