Nyheter populära i Europa

Nyheter är det populäraste innehållet online i Europa, enligt JupiterResearch. 42 procent av internet- användarna i Europa tar regelbundet del av nyheter online. Det ska jämföras med 28 procent som tar del av video eller de 15 procent som besöker sociala sajter regelbundet. Intresset för nyheter online varierar dock stort i Europa, framförallt när det gäller nyhetssajter. Andelen som tar del av nyheter via portaler eller sökmotorer varierar mindre.

Popularity of online news

Sverige ligger i topp bland de länder som JupiterResearch tittat på, när det gäller att ta del av nyheter på nyhetssajter. I Sverige tar 61 procent av internetanvändarna del av nyheter på nyhetssajter. I Italien är motsvarande andel 18 procent.

Leave a Reply