Annonseringen ner 30 procent under första kvartalet

Under första kvartalet i år tappade de amerikanska tidningarna nästan 30 procent (-29,7 procent) av sina annonsintäkter i print jämfört med första kvartalet 2008. Enligt de senaste siffrorna från NAA nådde annonseringen i print endast upp till 5,9 miljarder USD, vilket ska jämföras med 8,4 miljarder kv 1 2008.

tidningar annonsintakter print usa

Tappet är störst för eftertextmarknaden, som under första kvartalet minskade med 42 procent. Och här hjälper finanskrisen verkligen inte till. Bilannonserna minskade med 43 procent, fastighetsannonserna med 45 procent och platsannonserna minskade med hela 67 procent.

Även annonsintäkterna online minskar för de amerikanska tidningarna, ner 13 procent jämfört med första kvartalet 2008. För första gången svarar online för mer än 10 procent av tidningarnas totala annonsintäkter.

tidningar annonsintakter online usa

Leave a Reply