”Den långa svansen handlar i stort om överflöd. Ett överflöd av plats på hyllorna, ett överflöd av distribution, ett överflöd av valmöjligheter. Så lustigt att en definition av nationalekonomi enligt Wikipedia då lyder: Nationalekonomien vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. ”
Chris Anderson

 

Det gyllene snittet är ett matematiskt förhållande som går att hitta överallt runtomkring oss och används till exempel för att skapa ideala proportioner inom allt från arkitektur, foto, måleri till musik. I naturen hittar man snittet genom att dividera antalet bihannar i en bikupa med honorna. Talet blir alltid 1,618 033 988 749 9. Ett annat exempel är hur nya blad på växter ofta växer ut med en vinkel till föregående blad som är lika med den gyllene vinkeln 137, 5 grader. På så sätt får varje blad en optimal spridning runt stjälken och skuggas minimalt av övriga blad.

Nationalekonomins egna universella regel och struktur har länge varit 80/20 regeln, att 20% av produkterna/tjänsterna står för 80% av omsättningen. The Long Tail har ändrat förutsättningarna för nationalekonomins gyllene snitt genom att möjliggöra det för ett större och nischat sortiment att utgöra lika mycket (eller mer) av den totala omsättningen som hittarna. Anledningen är att Internet genom låga distributionskostnader, lagerkostnader och närmast oändliga valmöjligheter har skapat en värld som står närmare naturens gyllene snitt än kommersialismens. Produkter har fått en optimal spridning och flopparna överskuggas inte på samma sätt av hittar och ekonomiskt gångbara produkter, alla löven får plats på stjälken helt enkelt. Enligt Nielsen Soundscan stod nya skivor för 63% av försäljningen inom traditionell detaljhandel. På nätet står ny musik för en tredjedel av försäljningen medan äldre skivor och musik står för två tredjedelar.

aldsta-manniska.png På Internet erbjuder den långa svansen ett incitament till att inte låta 80/20 regeln styra. Här finns det helt enkelt ingen anledning att inte föra de produkter som normalt inte ingår i ett standardsortiment eftersom de inte kostar något att lagerhålla. Inom filmindustrin är det dessutom så att filmer blir lönsammare ju äldre de är. Efter en månad minskar grossistpriset snabbare än detaljhandelspriset och filmerna blir gradvis lönsamma. Pensionsåldern höjs i regel för produkter på Internet samtidigt som de inte kostar något att hushålla. I Teorin är den långa svansen ett utopiskt ekonomiskt paradis med högre sysselsättning och levnadsålder för produkter. Om potatisen, penicilinet och bättre hygien höjde människans levnadsålder, har den långa svansen och Internet gjort det för produkter.

dvd-retail.png

 

 

tail-of-time.pngtail-of-time.png