Dag 8: Nationalekonomins gyllene snitt

 

“Den långa svansen handlar i stort om överflöd. Ett överflöd av plats på hyllorna, ett överflöd av distribution, ett överflöd av valmöjligheter. Så lustigt att en definition av nationalekonomi enligt Wikipedia då lyder: Nationalekonomien vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. “
Chris Anderson

 

Det gyllene snittet är ett matematiskt förhållande som går att hitta överallt runtomkring oss och används till exempel för att skapa ideala proportioner inom allt från arkitektur, foto, måleri till musik. I naturen hittar man snittet genom att dividera antalet bihannar i en bikupa med honorna. Talet blir alltid 1,618 033 988 749 9. Ett annat exempel är hur nya blad på växter ofta växer ut med en vinkel till föregående blad som är lika med den gyllene vinkeln 137, 5 grader. På så sätt får varje blad en optimal spridning runt stjälken och skuggas minimalt av övriga blad.

Nationalekonomins egna universella regel och struktur har länge varit 80/20 regeln, att 20% av produkterna/tjänsterna står för 80% av omsättningen. The Long Tail har ändrat förutsättningarna för nationalekonomins gyllene snitt genom att möjliggöra det för ett större och nischat sortiment att utgöra lika mycket (eller mer) av den totala omsättningen som hittarna. Anledningen är att Internet genom låga distributionskostnader, lagerkostnader och närmast oändliga valmöjligheter har skapat en värld som står närmare naturens gyllene snitt än kommersialismens. Produkter har fått en optimal spridning och flopparna överskuggas inte på samma sätt av hittar och ekonomiskt gångbara produkter, alla löven får plats på stjälken helt enkelt. Enligt Nielsen Soundscan stod nya skivor för 63% av försäljningen inom traditionell detaljhandel. På nätet står ny musik för en tredjedel av försäljningen medan äldre skivor och musik står för två tredjedelar.

aldsta-manniska.png På Internet erbjuder den långa svansen ett incitament till att inte låta 80/20 regeln styra. Här finns det helt enkelt ingen anledning att inte föra de produkter som normalt inte ingår i ett standardsortiment eftersom de inte kostar något att lagerhålla. Inom filmindustrin är det dessutom så att filmer blir lönsammare ju äldre de är. Efter en månad minskar grossistpriset snabbare än detaljhandelspriset och filmerna blir gradvis lönsamma. Pensionsåldern höjs i regel för produkter på Internet samtidigt som de inte kostar något att hushålla. I Teorin är den långa svansen ett utopiskt ekonomiskt paradis med högre sysselsättning och levnadsålder för produkter. Om potatisen, penicilinet och bättre hygien höjde människans levnadsålder, har den långa svansen och Internet gjort det för produkter.

dvd-retail.png

 

 

tail-of-time.pngtail-of-time.png

2 thoughts on “Dag 8: Nationalekonomins gyllene snitt”

  1. I recall a lecture by John Kenneth Galbraith, a liberal economist and writer who twice received the Presidential Medal of Freedom, back in my University days in the late 70’s. He indicated that needs would remain unlimited, as peoples wants are unlimited. Resources on the other hand are limited and thereby producers always have to allocate demand where profit is highest. Scarcity of production is the constraint. Today with the Chinese economy at two thirds the combined power of US and European GNP, and with India joining the fray, the issue today is overproduction and a market where’ all you ever want’ is available at every price point from discount to luxury. Now comes the long tail by Chris Anderson. The Web will market and logistically make available an unlimited supply to satisfy micro demand to the ‘n’ dimension. Meaning the ‘ long tail’ per se will exist until the last customer pays exactly the cost of production for just one unit of demand. This market is inexhaustible in our lifetime, taking into account relative low costs of production in China, India, Vietnam etc., for physical merchandise. For digital services the price can reach zero as Google has proved and in the bargain make wads of money from contextual advertising. Who said there is no money in relevant traffic? The Big Boom has hardly begun and all we have to figure out is, how to make it profitable all the way to zero for the rest of us!

    Reply
  2. I recall a lecture by John Kenneth Galbraith, a liberal economist and writer who twice received the Presidential Medal of Freedom, back in my University days in the late 70’s. He indicated that needs would remain unlimited, as peoples wants are unlimited. Resources on the other hand are limited and thereby producers always have to allocate demand where profit is highest. Scarcity of production is the constraint. Today with the Chinese economy at two thirds the combined power of US and European GNP, and with India joining the fray, the issue today is overproduction and a market where’ all you ever want’ is available at every price point from discount to luxury. Now comes the long tail by Chris Anderson. The Web will market and logistically make available an unlimited supply to satisfy micro demand to the ‘n’ dimension. Meaning the ‘ long tail’ per se will exist until the last customer pays exactly the cost of production for just one unit of demand. This market is inexhaustible in our lifetime, taking into account relative low costs of production in China, India, Vietnam etc., for physical merchandise. For digital services the price can reach zero as Google has proved and in the bargain make wads of money from contextual advertising. Who said there is no money in relevant traffic? The Big Boom has hardly begun and all we have to figure out is, how to make it profitable all the way to zero for the rest of us!

    Reply

Leave a Reply