Enligt de senaste siffrorna från Hitwise mätning av sökmotorernas marknadsandel i USA fortsätter Google att öka. Under april 2008 svarade Google för 68 procent av alla sökningar i USA. Det är en ökning med 4,1 procent sedan april förra året.

Yahoo! har en marknadsandel på 20 procent. MSN Search fortsätter att tappa och ligger nu på 6,3 procent, ner 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ask.com står för 4,2 procent av sökningarna.

Sökmototer marknadsandel, USA

De övriga 45 sökmotorerna som Hitwise mäter svarar tillsammans för endast 1,4 procent av sökningarna i USA under april