Internet är den främsta källan för nyheter

Internet är den främsta källan för nyheter och information för hälften (48 procent) av amerikanarna, enligt en ny undersökning från Zogby International. Det är en ökning från 40 procent förra året.

29 procent säger att TV är den viktigaste informationskanalen. Radio och tidningar hamnar på ungefär samma nivå; runt 10 procent. Bland 18-29-åringarna är det endast 7 procent som säger att tidningar är viktigast. Bland de över 65 år är andelen mer än dubbelt så stor (17 procent).

Source of news

Bland de yngre (18-29 år) nämner 55 procent internet som den viktigaste källan för nyheter. Det ska jämföras med 35 procent bland de som är 65 år eller äldre. De äldre är den enda grupp som har något annat än internet som första val. Här hamnar TV högst, med 38 procent.

Tyvärr säger undersökningen inget om hur internet används och vilka sajter som anses som de viktigaste. Här hamnar förmodligen tidningarna och tv-stationerna i topp när det gäller nyheter.

Leave a Reply