Enligt de senaste siffrorna från IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) så ökade annonseringen i Sverige med 1,3 procent under 2008. Från 31,9 miljarder 2007 till 32,3 miljarder 2008. Dock sjönk medieinvesteringarna mot slutet av året, under det fjärde kvartalet minskade annonseringen med 4 procent.

Internetannonseringen ökade med 18 procent under 2008. Även TV-reklamen ökade och växte med 6 procent jämfört med 2007.

mediekakan 2008

Dagspressen tappade 3,3 procent under hela 2008.  Och enligt IRM så kände man inom dagspressen av tydliga effekter av finanskrisen. Däremot klarade sig internet, TV och populärpress relativt lindrigt under slutet av 2008.