Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst

Enligt IRMs senaste prognos kommer reklammarknaden att minska med 5 procent nästa år till följd av lågkonjunkturen. Totalt kommer medieinvesteringarna att upgå till 31,3 miljarder 2009, ner från 32,8 miljarder i år.

Internetannonseringen förväntas öka med 7 procent under nästa år enligt prognosen. För övriga medier ser det tuffare ut. Dagspressen kommer totalt att tappa 8 procent under 2009 och TV-reklamen kommer att minska med 7 procent.

Mediekakan 2009

I den senatse prognosen har IRM reviderat siffrorna för 2008 och 2009. I år förväntas tillväxten bli 2,8 procent, mot 3,1 procent i den tidigare prognosen. För 2009 ser det värre ut: ner 4,9 procent mot endast ett tapp på 0,1 procent i den förra prognosen.

utveckling mediemaknaden

1 thought on “Medieinvesteringar 2009 – Internet klarar sig bäst”

Leave a Reply