Framåt småtimmarna den 3 Nov 2008 stod det klart att Barack Hussein Obama skulle bli USA:s 44:e President. Internet Key To Obama Victories, Barack Obamas Internet Campaign Magic Revealed: The Machinery of Hope och How Obamas Internet Campaign Changed Politics är några av rubrikerna från 08 som beskriver hur hjärtat i kampanjen låg hos nätet och på sociala medier. Kampanjen skapade relationen politik och sociala medier och den är numera under ständig analytisk granskning till förmån för hur sociala medier kan främja politisk debatt. ”Hur har politiskt kampanjande och politisk kommunikation förändrats efter Obama och Piratpartiets framgångar, och vad händer i det svenska riksdagsvalet 2010?” Det var en av frågeställningarna som man ställde sig under konferensen ”När tekniken förändrar politiken” för ett par dagar sedan. Att Obama 08 har förändrat sättet att föra debatt på är solklart. Men hur?

Obamas team Facebookade, Twittrade och YouTubade friskt under hela valrörelsen (och gör fortfarande). I och med valsegern visade inte bara Obama och hans politiska marknadsföringsposse med Chris Hughes i spetsen, styrkan med sociala medier som språkrör. Deras interaktionskampanj på webben väckte opinionen, interaktionen och kommunikationen mellan politik och väljare, åsikt och verkan. Obama blev med det en ledare i realtid och den första webboptimerade Presidenten. Reaktionerna och efterföljarna lät inte vänta på sig och Mona Sahlin har desperat försökt adda honom på Facebook sedan dess.

Man pratar ofta om hur sociala medier inte är några säljkanaler men det är bara delvis sant. För man säljer in ett varumärke och en relation som på lång sikt fungerar till att underbygga gemensamt utbyte via kommunikation och dialog. Valutan är relationer. Sociala medier säljer företaget, normen eller värderingen snarare än produkten. I fallet med Obamas kampanj sålde de inte en president utan värderingar som öppenhet, interaktion, dialog och engagemang. Obamas ansikte var en logga som ju mer kampanjen fortgick  förvandlades till ett varumärke byggt på närhet, medmänsklighet och hopp. Verktygen som snickrade ihop den mosaiken av värdeladdningar var bland annat de sociala medierna.

Under Bush-regimen hade USA präglats av  den ena katastrofen efter den andra. Det som 11:e september och Irakkriget fick inleda togs över av lågkonjunkturen och den ekonomiska krisen. Obama blev motpolen – Stålmannen som ska reda upp det Lex Luthor har ställt till med. Is It a bird? Is It a plane? No It´s Barack Obama.

Barack Obama election speech:

”If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders are alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.”

Och…

”It´s the answer spoken by young and old, rich and poor, democrat and republican, white, black, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not disabled – Americans who sent a message to the world that we have never been just a collection of individuals or a collection of red states and blue states; We always are and always will be The United States of America.”

Inom marknadsföring finns det tre enkla grundregler som man ska tänka på om man vill tilltala med sitt budskap. 1) Vad vill jag säga 2) Hur ska jag säga det 3) Genom vilka kanaler.

vad säger han? Barack Obama pratar om hopp och om att resa sig ur askan i en tid när det behövs som mest. Men vi reser oss inte själva utan tillsammans. Budskapet är anpassat efter en verklighetsuppfattning där USA letar efter en ledare som står för något annat än Irak och ekonomisk kris.

Hur säger han det? Genom att vara den förste svarta presidenten i USA:s historia. Vad signalerar det om inte förändring, hopp och en ny början. Inte minst för han tankarna till Martin Luther King och talet ”I Have a Dream…”

Genom vilka kanaler? Sociala medier minskar avståndet mellan sändare och mottagare. Det Obama-establisimanget gör genom att synas på Twitter, YouTube och jada jada jada  är att prata till användarna och väljarna genom kanaler som i grunden står för vad Obama vill förmedla genom sin kampanj. Gemenskap. Dessutom visar han en teknisk kompetens och en framåtsträvan i hans engagemang för nätet vilket påvisar viljan att utvecklas och arbeta för innovation snarare än att motarbeta den. ”The Time for action is now!”

Sociala medier är kanaler som förmedlar allmänhetens gräsrotsperspektiv på världen. Vi vill prata, umgås, skratta, gråta, byta erfarenheter, intressen, normer och värderingar. Obama har tryckt in gräset i käften på politiken i och med sitt engagemang för de sociala kanalerna. Han har tagit den från de politiska över och underhusen och infört politiken i allmänhetens statusuppdateringar. Vill man nå människor behöver man inte sträcka sig långt, men man måste göra det rätt och se till att man står på samma nivå. Rätt just nu var en mörkhyad man som driver en politik som förespråkar engagemang och gemenskap genom internet och sociala kanaler. Det är rätt på så många områden att jag inte ens vet var jag ska börja. Men ha inga illusioner, Obama är ett varumärke. Att han belönades med Nobels fredspris är ytterligare ett steg i att stärka det varumärke som kommit att bli synonymt med hopp. Barack Hussein Obama har optimerat sig nätet för världen.