Inom marknadsföring pratar man en hel del om segmentering, alltså processen att dela in en marknad i mindre delar t ex i demografiska, kulturella och geografiska aspekter. Det kanske fortfarande fungerar i den traditionella företagsekonomin (knappt) men på den digitala marknaden har det förändrats drastiskt.

Den digitala revolutionen kretsar kring interaktion. Inte bara genom knapptryckningar och fysiskt engagemang utan även mentalt.  Vi som användare börjar bli vana av att uttrycka oss själva, våra värderingar och normer på nätet. Exempel kan vara via bloggar, chatt och sociala nätverk. För marknadsförare innebär detta kort sagt att psykografi börjar bli lika viktigt som demografi. Tillgång på information suddar ut mentala gränser och med det också geografiska och demografiska.

Segmenteringsprocessen börjar falla sönder i sin traditionella form. Jag menar en 50 årig muslim på landet kan ju vara lika intresserad av bilar som en 25 årig ateist i stan. Idag handlar det om individsegmentering baserad på pskykografiska likheter snarare än demografiska, geografiska eller kulturella. Det handlar inte om segmentering utan om personifiering och behavioral targeting.

”Fast Behavioral Targeting!? Är inte det en inskränkning och ett intrång i personers privatliv.” Den ännu smartare kanske till och med påstår att det är ett ” intrång i människors mentala person!?”. Sluta gnäll säger jag. Reklam kommer alltid att finnas. Det är väl bättre att du utsätts för reklam och annonsering som faktiskt är relevant?

Och så lite mer läsning för den som vill.

Behavioral Targeting

Behavioral targeting and Video Search Marketing with AlmondNet

A few words on Behavioral Targeting

Behavioral Targeting And Retargeting

Uppdatering: redaktören lägger till en länk till tidigare monsterpost på samma tema ;)