Sökordsmarknadsföringen upp 70 procent till 2012

JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro, vilket är en ökning från 2007 med 27 procent. 2012 kommer siffran vara uppe i 703 miljoner euro, enligt JupiterResearch.

sökordsmarknadsföring norden

De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer än i övriga Europa. Mest kommer det att växa i Finland och Sverige. Från 2008 till 2012 kommer ökningen i Finland att vara 86 procent och i Sverige 76 procent. I Norge och Danmark kommer tillväxten vara något lägre; runt 65 procent.

sökordsmarknadsföring norden per land

1 thought on “Sökordsmarknadsföringen upp 70 procent till 2012”

Leave a Reply