sökord

Sökordsmarknadsföringen upp 70 procent till 2012

JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro, vilket är en ökning från 2007 med 27 procent. 2012 kommer siffran vara uppe i 703 miljoner euro, enligt JupiterResearch. De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer … Read more

Film stimulerar ett ökat medieanvändande

Film stimulerar ett ökat medieanvändande hos konsumenter. Immi rapporterar att filmintresserade i åldern 13-24 som ofta går på bio konsumerar två och en halv ggr så mycket TV och dubbelt så mycket radio. Men hur e det med internet? Att gå på bio är en aktiv handling och kräver ett engagemang hos konsumenten. Det är … Read more