Nästan tre av fyra européer online 2012

Förra året var internetpopulationen i Europa 225,4 miljoner, enligt JupiterResearch. Och enligt deras prognos kommer internetpopulationen att öka med 21 procent till 2012, och uppgå till 273,5 miljoner. Det motsvarar 71 procent av av hela befolkningen.

Den största ökningen kommer att ske bland de äldre. Från 79 miljoner 2007 till 114,2 miljoner 2012. Det är en ökning med hela 44 procent. 2007 var det endast 48 procent av alla som är 45 år eller äldre i Europa som var online. Det ska jämföras med nästan 80 procent i gruppen 18-24 år.

online population in europe by age

2012 kommer penetrationen i den äldsta gruppen att vara 64 procent, enligt JupiterResearch prognos. I gruppen 18-24 kommer internetpenetrationen att uppgå till 90 procent.

3 thoughts on “Nästan tre av fyra européer online 2012”

Leave a Reply