Kidsen i Europa föredrar nätet framför TV:n

European Interactive Advertising Association (EIAA) har genomfört sin undersökning Mediascope för femte året. I undersökningen tittar de framförallt på utveckling av medierna kopplat till internetanvändningen.

För den yngsta gruppen i undersökningen är mönstret tydligt: digitalt regerar! Både när det handlar om spenderad tid och frekvens.

Ungdomars tid på internet och TV

16-24-åringar spenderar 10 procent mer tid på nätet än de gör framför TV:n. I genomsnitt handlar det 14,7 timmar i veckan för den yngsta ålderskategorin

Antal dagar i veckan som ungdomar använder TV och internet

För första gången använder de yngre också internet oftare än vad de tittar på TV. I genomsnitt använde de internet 5,9 dagar i veckan och TV 5,7 dagar i veckan. Hela 82 procent av 16-24-åringarna är online mer än 5 dagar i veckan, medan “bara” 77 procent tittar på TV lika ofta.

Den senaste undersökningen genomfördes i september i år med drygt 7000 telefonintervjuer. Följande länder ingick: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Belgien och Nederländerna.

Leave a Reply