medieinvesteringar

Annonseringen i sociala nätverk kommer mer än tredubblas på fyra år

Socialt nätverkande är en aktivitet som 37 procent av de vuxna internetanvändarna i Usa ägnar sig åt varje månad. Bland tonåringar är motsvarande siffra hela 70 procent. Och siffrorna fortsätter att växa. eMarketer förutspår att 2011, kommer hälften av den vuxna internetpubliken och 84 procent av tonåringarna online ägna sig åt socialt nätverkande. Med denna … Read more

De globala medieinvesteringarna ökar 6,7 procent nästa år och på nätet med 30 procent

Medieinvesteringarna globalt kommer att nå 475 miljarder USD under nästa år enligt en prognos från ZenithOptimedia som AdAge skriver om. Det är 6,7 procent mer än vad som spenderades under 2007. Det kan tyckas vara en stor ökning. Men med tanke på att nästa år innebär några riktigt stora evenemang (OS, presidentval i USA och … Read more

Nätet ökar 21 procent och pappret tappar 9 procent – tidningarnas annonsintäkter i USA

Samtidigt som annonsintäkterna från pappret står och stampar så fortsätter intäkterna från internet att växa, visar Newspaper Association of Americas senaste siffror om tidningarnas annonsintäkter. I USA ökade tidningarnas annonsintäkter från internet till 773 miljoner dollar. Det är en ökning med 21 procent jämfört med kvartal 3 föregående år. Motsvarande siffror för pappersintäkterna är en … Read more

Internet står för tillväxten

Internet svarar för en allt större del av den totala tillväxten i medieinvesteringarna. I eMarketers prognos av medieinvesteringarna i USA förutspås en tillväxt på runt 2-3 procent om året. Men räknar man bort internet så är ökningen för de resterande medierna mycket liten; mellan en halv till en procent årligen. Första halvåret i år står … Read more

Internet större än TV

Internetannonseringen omsatte under det tredje kvartalet mer pengar än TV-annonseringen, enligt IRM:s senaste rapport. Av de totala medieinvesteringarna på 6,6 miljarder svarade internet för 13,9 procent, något högre än TV:s andel på 13,8 procent. Ackumulerat för hela året är dock TV betydligt större. Storstadspressen ökar med nästan 7 procent, jämfört med med samma period i … Read more

Två är vanligast i sök, var tionde annonsdollar går till internet plus lite andra siffror

Att använda två ord är det vanligaste för internetanvändare när man söker på sökmotorer, enligt Clickz. Nästan var tredje sökning innehåller två ord och 27 procent innehåller tre ord. Endast 15 procent av sökningarna innehåller ett enstaka ord. Medieinvesteringarna i USA uppgick i augusti till 6,3 miljarder dollar enligt Marketingcharts. TV är fortfarande störst och … Read more

Varumärkesannonsering i mobilen

Annonsering i mobilen har hittills inte stått för en särskild stor andel av den totala reklamkakan. Och den annonsering som förekommit är ofta av typen “direktrespons” dvs med avsikt att skapa en transaktion med hjälp av länkar, kuponger mm. Varumärkesannonsering däremot har haft en försvinnande liten del. Men när infrastruktur och användare utvecklas så kommer … Read more