medieinvesteringar

Sökordsmarknadsföringen upp 70 procent till 2012

JupiterResearch har publicerat en prognos för sökordsmarknadsföring i Norden (Sverige, Norge, Finland och Danmark). Enligt beräkningarna kommer det i år att spenderas 411 miljoner euro, vilket är en ökning från 2007 med 27 procent. 2012 kommer siffran vara uppe i 703 miljoner euro, enligt JupiterResearch. De kommande fyra åren kommer sökorsmarknadsföringen i Norden öka mer … Read more

Tidningarnas annonsintäkter i USA under första halvåret – Print ner 15 procent och tillväxten avtar online

Under första halvåret i år tappade de amerikanska tidningarna 15,3 procent av sina annonsintäkter i pappret jämfört med motsvarande period 2007. Från 20,4 miljarder första halvåret 2007 till 17,3 miljarder i år. Enligt NAA’s siffror är det framförallt rubrikannonserna som minskar. Första kvartalet i år minskade dessa med 25 procent jämfört med föregående år. Och … Read more

Medieinvesteringarna upp 5,2 procent

Lite oväntat efter allt snack om räntehöjningar och lågkonjunktur visar IRMs senaste siffror att medieinvesteringarna ökade 5,2 procent under andra kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt uppgick medieinvesteringarna till 8,7 miljarder kronor (8,3 miljarder förra året). Ackumulerat för första halvåret ökar medieinvesteringarna med 4,3 procent och omsättningen i mediemarknaden uppgick till … Read more

Medieinvesteringar i UK

Nu i augusti publicerade Ofcom sin rapport “2008 UK Communications Market Report“. Det är deras femte rapport som täcker stora delar av medie- och kommunikationsmarknaden i Storbritannien. Bland annat rapporterar de om annonsmarknaden som under 2007 ökade med 6,3 procent. Det är den största ökningen sedan 2003. Det mesta av tillväxten stod internet för, som … Read more

25 miljarder dollar

I sin senaste prognos förutspår eMarketer att onlineannonseringen i USA kommer att uppgå till 24,9 miljarder dollar i år. Det är något lägre än deras prognos i mars som pekade på 25,9 miljarder dollar. Trots den något lägre prognosen är det fortfarande en ökning från 2007 med 15 procent. Och eMarketer tror att annonseringen online … Read more

Flera prognoser pekar på fortsatt kraftig tillväxt för onlineannonseringen

eMarketer har sammanställt ett par olika prognoser för den globala annonseringen online. Bland annat har man tittat på siffrorna från Bernstein Research som visar att totalt kommer annonsering på nätet att uppgå till 56 miljarder dollar i år. Det motsvarar en andel på 9,4 procent av all annonsering. Fram till 2012 kommer annonseringen online att … Read more

Medieinvesteringarna online upp 18 procent i USA under första kvartalet

Medieinvesteringarna online i USA ökade med 18,2 procent under det första kvartalet i år jämfört med motsvarande period 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Tillväxten för ett år sedan (Q1-07 jämfört med Q1-06) var 26 procent. Källa: PricewaterhouseCoopers/IAB Internet Advertising Revenue Report Totalt uppgick internetannonseringen till 5,8 miljarder dollar under det första … Read more

Tidningarnas annonsintäkter ner 14 procent i print

Annonsintäkterna i print minskade med drygt 14 procent för tidningarna i USA under det första kvartalet 2008 jämfört med motsvarande period 2007. Det visar de senaste siffrorna från Newspaper Association of America. Framförallt är det eftertexten som minskar, plats- och fastighetsannonser tappar mest: ner 35 procent sedan kvartal 1 2007. Totalt uppgick annonsintäkterna för pappret … Read more

Medieinvesteringarna i Tyskland fortfarande lägre än toppåret 2000

De totala medieinvesteringarna i Tyskland ligger fortfarande på en lägre nivå än toppåret 2000. Enligt ZenithOptimedia växte medieinvesteringarna i Tyskland från 16,1 miljarder euro 1996 till 20,0 miljarder euro 2000. Sedan kom lågkonjunkturen och medieinvesteringarna minskade; ner till 16,0 miljarder euro 2003. Från 2004 har annonseringen ökat och förra året landade annonseringen på 17,5 miljarder … Read more

Medieinvesteringar online: Europa närmar sig USA

Internetannonseringen i Europa (16 länder ingår i mätningen, se nedan) uppgick till 11,2 miljarder euro under 2007, enligt Interactive Advertising Bureau Europe (IAB) och PricewaterhouseCoopers. Det är en ökning från 2006 med 55 procent. Europa minskar därmed gapet till USA där annonseringen online växte 26 procent till 14,5 miljarder under 2007. Siffrorna från IAB visar … Read more

Internetannonseringen i USA 2007: 21 miljarder dollar

The Interactive Advertising Bureau och PricewaterhouseCoopers har nu publicerat siffrorna för internetannonseringen i USA 2007. Under 2007 nådde annonsintäkterna på nätet upp till 21,2 miljarder dollar, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2006. Och sedan 2004 har annonseringen på internet i USA mer än fördubblats, upp 120 procent. Sök är fortfarande störst … Read more

Internetannonseringen ökade 36 procent under 2007

De totala medieinvesteringarna ökade med 6 procent under 2007 jämfört med 2006, enligt de senaste helårssiffrorna från IRM som publicerades igår. Under 2007 uppgick medieinvesteringarna till nästan 32 miljarder kronor netto, vilket är en ökning med 1,7 miljarder från 2006. Siffrorna gäller medieutrymme och i dessa ingår inte produktionskostnader och annan marknadskommunikation som mässor, presentreklam … Read more

Internet större än TV redan nästa år

Siffror från The Internet Advertising Bureau (IAB) visar att internet stod för hela 15 procent av de totala medieinvesteringarna i Storbritannien 2007. I rapporten som de sammanställt tillsammans med PricewaterhouseCoopers och the World Advertising Research Centre hävdar de att Storbritannien har den mest utvecklade online-annonsmarknaden i världen. Förra året uppgick onlineannonseringen i Storbritannien till 2,8 … Read more

Allt mer optimistiska prognoser för onlineannonseringen i UK

Sedan början av året har eMarketer skruvat upp prognosen ytterligare för onlineannonseringen i Storbritannien. Den senaste prognosen pekar på att onlineannonseringen i UK i år kommer att omsätta 3,4 miljarder pund. Det är en ökning med 27 procent från 2007. Storbritannien är idag den största onlinemarknaden i Europa och internets andel har redan passerat 10 … Read more

Mobilannonsering: SMS dominerar men sök förväntas öka mest

I rapporten Mobile Advertising: After the Growing Pains har eMarketer tittat på den globala mobilannonsering och försökt sig på att göra en prognos. 2012 kommer annonseringen i mobilen att omsätta 19 miljarder dollar, vilket ska jämföras med 2,7 miljarder 2007 och 4,6 miljarder 2008. Det är mer än en fyrdubbling från 2008 till 2012. Nästan … Read more

2009 kommer online svara för 10 procent av medieinvesteringarna i USA

I år kommer medieinvesteringarna i USA att växa till 25,9 miljarder dollar, enligt en prognos från eMarketer. Det motsvarar 8,8 procent av de totala medieinvesteringarna i USA. Nästa år kommer annonseringen online att omsätta 30 miljarder dollar och stå för 10 procent av den totala kakan. Fram till 2012 kommer medieinvesteringarna online att öka till … Read more

TV-annonseringen har tuffa år framför sig

TV-marknaden ser tuff ut de närmaste åren enligt Screen Digest. Under 2008 kommer tv-annonseringen att växa mindre än ekonomin i stort, endast 1,9 procent i Europa och 1,5 procent i USA. Detta trots att stora händelser som OS, fotbolls-EM och presidentval i USA kommer driva mycket annonsering till TV. 2009 kommer att bli betydligt tuffare, … Read more

Även i Japan ökar internetannonseringen mest

De totala medieinvesteringarna i Japan växte med 1,1 procent under 2007 till 7019 miljarder Yen (408 miljarder SEK), enligt Dentsu. Det var fjärde året i rad som medieinvesteringarna växte i Japan, efter några tuffa år i slutet av 90-talet och 2001-2003. Internetannonseringen (inklusive produktionskostnader) växte under 2007 med 24 procent till 600 miljarder Yen (35 … Read more

Idag står internet för 7 procent av de globala annonsintäkterna. Om 5 år kommer det att vara drygt en femtedel.

Enligt The Kelsey Group nådde de globala medieinvesteringarna upp till 600 miljarder USD under 2007. De förutspår att den genomsnittliga årliga tillväxten kommer att vara 2,7 procent, vilket betyder att 2012 kommer de globala medieinvesteringarna uppgå till 707 miljarder dollar. Det är en ökning med knappt 18 procent för hela perioden. I princip står internet … Read more

Annonsintäkterna på internet slår nya rekord

Annonsintäkterna på internet i USA för 2007 slår nya rekord. The Interactive Advertising Bureau och PricewaterhouseCoopers uppskattar att annonsintäkterna för internet nådde 21,1 miljarder dollar under 2007. Det är en ökning med 25 procent från det tidigare rekordetåret 2006 på 16,9 miljarder dollar. Under det fjärde kvartalet 2007 nådde intäkterna 5,9 miljarder dollar. Det är … Read more

Internet snart större än TV i UK

Inom ett par år passerar internet TV, när det gäller medieinvesteringar i Storbritannien. Det förutspår bland annat eMarketer som precis släppt en ny prognos. Enligt deras beräkningar kommer 2010 vara året då internet går om TV. Prognosen pekar på en fortsatt stor tillväxt för onlineannonseringen (23 procent) under 2008. Dock ej lika stor som 2006 … Read more

Annonsörer tror på ökning av webb & mobil

MediaPost skriver om den senaste undersökning från Advertiser Perceptions som gjorts bland annonsörer och mediebyråer i USA under oktober och november. I undersökningen ställs frågan om hur man tror att man kommer att förändra sin annonsering i olika medier under det närmaste halvåret. Mest optimistiska är annonsörerna om online-medier. 76 procent förutspår en ökning inom … Read more

Mobila webben växer. Fler användare och mer annonspengar

Inom fem år kommer antalet användare av mobila internet mer än fördubblas i Europa. Det förutspår JupiterResearch i rapporten Mobile Advertising in Europe. Enligt prognosen kommer 129 miljoner att använda mobilt internet minst en gång i månaden 2012, vilket motsvarar 40 procent av den mobila populationen. 2007 var motsvarande siffror 60 miljoner användare (19 procent). … Read more